Základní informace

Knihovna v současné době sídlí v budově úřadu Městyse Koloveč na adrese U Staré fary 142, 34543 Koloveč a je umístěna v suterénu budovy. Zpřístupněna čtenářům je dvakrát v týdnu (viz otvírací doba knihovny). Současný knihovní fond je 4 764 svazků.

Knihovnu navštěvují čtenáři nejen z městyse Koloveč, ale i z okolních obcí Zíchov, Chocomyšl, Kanice, Srbice a jiné.

Knihovna v roce 2015 prošla stavebními úpravami a tím se zvětšil prostor pro čtenáře. Každý rok knihovna pořádá různé besedy.